Sede electrónica Concello de Betanzos

07:52:09 Mércores 29 de xuño 2022
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude axudas equipos informáticos para alumnado dos centros docentes da localidade

Non hai convocatorias abertas actualmente

Permite presentar electronicamente unha solicitude de axuda para a adquisición de equipos informáticos para alumnado de Educación Primaria e Secundaria, Bacharelato, Formación profesional básica e de grao medio e Educación especial, de centros docentes sostidos con fondos públicos da localidade, para familias afectadas por Covid-19.

O prazo de presentación será do 10/09/2021 ao 22/10/2021.

As solicitudes presentaranse preferentemente a través da sede electrónica do Concello de Betanzos a través do botón "Iniciar trámite".

Excepcionalmente as persoas que acrediten que non contan que os medios necesarios para realizalo por esta vía, poderán contactar que os servizos sociais chamando ao 981 77 07 07.

O prazo de presentación será do 10/09/2021 ao 22/10/2021.

  • Instancia Xeral.
  • Formulario de solicitude de axudas equipos informáticos para alumnado dos centros docentes da localidade para familias afectadas polo Covid-19.
  • Fotocopia do D.N.I., NIE ou pasaporte da persoa solicitante.
  • Certificado do centro escolar do alumnado matriculado no curso 2020-2021.
  • Fotocopia da Declaración da Renta das Persoas Físicas correspondente ao exercicio 2020, ou xustificante de ingresos da unidade de convivencia referidos a ese ano.
  • De ser o caso, xustificación de estar afectado/a por un ERTE ou, no caso de autónomos, xustificante de cese de actividade ou reducción de ingreso en máis de un 75%.
  • Certificado de conta bancaria da que a persoa solicitante sexa titular.
  • Fotocopia do libro de familia.
  • Xustificante de empadronamento colectivo (so no caso de non autorizar a consulta).

Nome: Solicitude Axudas equipos informáticos para alumnado dos centros docentes da localidade.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou jurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                      Presencial