Sede electrónica Concello de Betanzos

20:03:00 Martes 28 de maio 2024
Estás en:

Detalle trámite

Comunicación previa de cambio de titular de obra

O procedemento de "Comunicación previa de cambio de titular de obra" regula o cambio de titularidade dunha licenza ou comunicación previa de obras

Con carácter previo á presentación da solicitude, a persoa interesada deberá elaborar a autoliquidación correspondente á Taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas e no outorgamento de licenzas urbanísticas (tarifa: transmisión de licenzas urbanísticas) a través de la Oficina Virtual Tributaria do Concello de Betanzos. Para poder presentar a solicitude é necesario achegar o xustificante de pagamento da autoliquidación da taxa, en virtude do artigo 4.4. da Ordenanza fiscal nº6 (BOP 176 do 15/09/22).

De forma telemática a través do botón "Iniciar trámite".

  • Solicitude.
  • No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade da persoa representante e da persoa interesada coa autorización escrita desa última ou copia de poder para actuar en representación (ver modelo). No caso de presentación online, non é necesario aportar o documento de identidade da persoa que presenta (nin da persoa interesada no caso de utilizar un certificado electrónico de representación).
  • Xustificante de pago de taxas segundo a/as ordenanza/s vixente/s. (ver)

Nome: Comunicación previa de cambio de titular de obra.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Taxas/impostos: Consultar apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.