Sede electrónica Concello de Betanzos

03:53:05 Domingo 16 de xuño 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de recollida de utensilios voluminosos

O procedemento "solicitude de recollida de utensilios voluminosos" regula a petición, por parte de particulares e empresas do municipio, do servizo de recollida de utensilios voluminosos. A recollida dos devanditos utensilios realizarase nos días que determine o consistorio.

Para utilizar este servizo:

  1. Chamar ao teléfono: 981 79 55 24 CESPA en horario de 8:00 a 15:00 h.
  2. Poderase depositar un máximo de 4 obxectos (electrodomésticos, mobles, ...)

Lembrar: que o servizo de recollida no Concello de Betanzos realízase unicamente os *luns*, de maneira que deberán depositar os aveños xunto ao contedor máis próximo ao seu domicilio na noite do *domingo* e sempre avisando con anterioridade a CESPA, pola contra non poderán ser recolleitos.

  • Solicitude de recollida de utensilios voluminosos.

Nome: Solicitude de recollida de utensilios voluminosos.

Unidade tramitadora: Consorcio As Mariñas.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica

Órgano de resolución:
Alcaldía / Junta de Gobierno Local.

Carácter silencio administrativo: Silencio negativo.

Prazo de resolución:
3 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición.

Taxas/impostos: Non aplica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.