Sede electrónica Concello de Betanzos

18:03:40 Martes 28 de maio 2024
Estás en:

Detalle trámite

Certificado urbanístico

O procedemento de “certificado urbanístico” regula a concesión de calquera certificado oficial da área territorial municipal relativa ao réxime aplicable a unha facenda urbana parcela ou lote. En particular:
 

  • Certificados de aproveitamento urbano.
  • Certificados para rexistrar propiedades no Rexistro de Inmobles.
  • Certificado da clasificación e da calificación dunha parcela de acordo coa normativa urbanistica municipal vixente.
  • Outros certificados (por exemplo: de correspondencia de numeración, de existencia de licenza, de inventario de bens municipais, etc.)

Con carácter previo á presentación da solicitude, a persoa interesada deberá elaborar a autoliquidación correspondente á Taxa por expedición e tramitación de documentos a través da Oficina Virtual Tributaria do Concello de Betanzos. Para poder presentar a solicitude é necesario achegar o xustificante de pagamento da autoliquidación da taxa, en virtude do artigo 4 da Ordenanza fiscal nº 2 (BOP 110 do 10/06/22).

De forma telemática a través do botón "Iniciar trámite".

  • Solicitude de certificado urbanístico.
  • Plano de localización. Plano do inmoble/parcela/edificio obxecto de tales informacións.
  • Identificación catastral.
  • Xustificante de pago de taxas segundo a ordenanza vixente. (ver)

Nome: Certificado urbanístico.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución:
Concelleiro delegado de urbanismo.

Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.

Prazo de resolución:
3 meses.

Taxas/Impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.