Sede electrónica Concello de Betanzos

19:25:06 Mércores 22 de marzo 2023
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de axudas extraordinarias municipais de apoio o pago da vivenda habitual

Non hai convocatorias abertas actualmente

Permite presentar electrónicamente unha solicitude para a concesión de axudas extraordinarias municipais de apoio o pago da vivenda habitual.

As solicitudes presentaranse preferentemente a través da sede electrónica do Concello de Betanzos a través do botón "Iniciar trámite".

Excepcionalmente as persoas que acrediten que non contan que os medios necesarios para realizalo por esta vía, poderán contactar que os servizos sociais chamando ao 981 77 07 07.

O prazo de presentación será do 17 de setembro ao 16 de outubro de 2022.

  • Impreso de solicitude de axuda extraordinaria municipal de apoio o pago da vivenda habitual.
  • De ser o caso, xustificación de estar afectado/a por un ERTE ou no caso de autónomos, xustificante de cese de actividade ou redución de ingreso en máis de un 75%.
  • Certificado de conta bancaria da que a persoa solicitante sexa titular.
  • Fotocopia do contrato de aluguer ou fotocopia do préstamo hipotecario según o caso.
  • Xustificación bancaria do pago do aluguer ou préstamo hipotecario referido as mensualidades para as que se solicita a axuda.
    • No caso de que o xustificante sexa un recibo deberán constar, como mínimo, os seguintes datos: datos identificadores da persoa arrendadora, datos identificadores da persoa inquilina, identificación da vivienda, cuantía abonada, mes o que se refire o pago e referencia expresa a que mensualidades está pagada.

Nome: Solicitud de ayudas extraordinarias municipales de apoyo al pago de la vivienda habitual.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                      Presencial